آمادگی دالاهو برای مقابله با بیماری تب کریمه‌کنگو

رئیس شبکه دامپزشکی دالاهو اقدامات این شبکه را برای مقابله با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو تشریح کرد.