ارومیه ومهاباد دارای بیشترین واحدهای صنفی بدون پروانه

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: 29 درصد از مجموع واحدهای صنفی ارومیه بدون پروانه فعالیت می کنند.