امنیت بالای ایران ضامن ایجاد همکاری‌های جدید با خارجی هاست

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران گفت: در چند سال گذشته اتفاقات تروریستی بزرگی در کشورهای اروپایی رخ داده و رسیدن این قبیل حرکات ضعیف به ایران نمی‌تواند هیچ خللی در امور جاری اقتصادی کشور ایجاد کند.