اولین تصاویر از مجروحین تیراندازی صبح امروز مجلس

اولین تصاویر از مجروحین تیراندازی صبح امروز مجلس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.