برگزاری نشست شورای عالی ورزش استان

نشست شورای عالی ورزش استان به ریاست استاندار، با حضور مسئولان ورزشی استان و هیئت های ورزشی در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد.