تصویری از سر جداشده یکی از عوامل تیراندازی در حرم امام (ه)

تصویری از سر جداشده یکی از عوامل تیراندازی در حرم امام (ه) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.