حادثه حرم امام(ره) عمل انتحاری بوده/شرایط در داخل حرم عادی است

مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره به تیراندازی در حرم امام راحل گفت: این حادثه عمل انتحاری بوده و شخص ضارب خود را منفجر کرده است.