حضور وزنه بردار خوزستانی در رقابت های جهانی

رقابت وزنه‌بردار جوان خوزستانی با قهرمانان جهان در توکیوی ژاپن برگزار می گردد.