دست‌نشان قراردادش را با ملوان امضا کرد

نادر دست نشان با حضور در دفتر باشگاه قرارداد رسمی خود را با ملوان امضا کرد.