ساخت محصولی که می توانند جایگزین گوشت شوند

محققان ایرانی موفق به تولید سوسیس غیرگوشتی بدون مواد نگهدارنده شدند. این سوسیس‌ها می‌توانند جایگزینی کامل پروتئین‌های گوشتی و حذف املاح نیترات و نیتریت باشند.