كشف بيش از 170 كيلوگرم ترياك در راين

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگيری پنج قاچاقچی و كشف بيش از 170 كيلوگرم ترياك خبر داد.