مسیرهای ماشین رو پارک شهید باهنر مسدود شد

شهردار منطقه سه شهر کرمان گفت: در ادامه روند ساماندهی پارک شهید باهنر، تمام مسیرهای این پارک که قبلا امکان ورود خودرو به آنها وجود داشت، مسدود شد.