مصطفی احمدی با چرخش 180درجه ای به این تیم برگشت

هافبک سیاه‌جامگان که چند روز پیش با پدیده قرارداد امضا کرده بود امروز با حضور در باشگاه سیاه جامگان قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با سیاه جامگان تمدید کرد.