نفرات برتر رشته اسپرینت مشخص شدند

مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری با شناخت نفرات برتر رشته اسپرینت به پایان رسید.