نیروهای حفاظت، امنیت مجلس را برقرار کرده‌اند/جزئیات حادثه اعلام می‌شود

مدیر روابط عمومی مجلس گفت: نیروهای حفاظت، امنیت مجلس را برقرار کرده اند و جلسه علنی بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است.