هشدار به کاربران سایت‌های غیر مجاز گردشگری

معاونت گردشگری کشور به کاربران فضای مجازی که برای انتخاب محل اقامت، تورهای مسافرتی، آشنایی با مقاصد گردشگری به درگاه‌های غیرمجاز اینترنتی گردشگری مراجعه می‌کنند، هشدار داد.