هم‌اکنون؛ خیابان‌های اطراف مجلس + فیلم

هم اکنون خیابان‌های اطراف مجلس را در فیلم ارسالی شهروندخبرنگار ما مشاهده می‌نمایید.