واردات خرما از شایعه تا واقعیت/حسن پور:واردات از اسرائیل صحت ندارد

علی رغم ممنوعیت واردات و مازاد تولید در داخل، موضوع واردات خرما از اسرائیل تعجب برانگیز است.