پدر یکی از شهدای کوهدشت در بیمارستان بستری شد

پدر شهید حسن‌رضا یوسف زاده، فرمانده گردان علی‌ابن‌ابیطالب در بیمارستان امام (ره) کوهدشت بستری شد.