کشف بیش از 999 میلیون ریال کالای قاچاق در مازندران

بیش از 999 میلیون ریال کالای قاچاق در مازندران در دو ماه نخست امسال در مازندران کشف شد.