گردان در پدیده ماندنی شد

گلر باسابقه فوتبال ایران قرارداد خود را با تیم پدیده تمدید کرد.