از دستمزد97کارگران تا تجلیل از مفاخرفرهنگی جنوب کرمان

تیتر وعناوین نیم صفحه نشریات و روزنامه های 18فروردین ماه کرمان را در سایت باشگاه خبرنگاران جوان کرمان ببینید.