افت تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در کشور/ ساماندهی کنکور باید جدی گرفته شود

غلامی گفت: در شرایط فعلی، کشور با افت تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه ها مواجه است.