انجام افزون بر ۲۰۰ نوبت بازرسی از مراکز عرضه فرآورده‌های دامی در سردشت

رئیس شبکه دامپزشکی سردشت از انجام افزون بر ۲۰۰ نوبت بازرسی از مراکز عرضه فرآورده‌های دامی در این شهرستان خبر داد.