انجام ۳۳ عملیات توسط نیرو‌های آتش نشان در نوروز

در ایام نوروز امسال، ۳۳ عملیات توسط نیرو‌های آتش نشان شهرکرد انجام شد.