برقراری 322 تماس با سامانه 125 همدان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: 17 فروردین ماه شهروندان 322 بار با سامانه 125 تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس پنج مورد منجر به عملیات شد.