برق گرفتگی جوان شبستری

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی گفت: برق گرفتگی جان یک نفر را در شهرستان شبستر گرفت.