برگزاری رقابت های کشتی بازی های آسیایی بر روی دو تشک

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری رقابت های بازی های آسیایی 2018،مسابقات کشتی این رویداد بر روی دو تشک برگزار خواهد شد.