برگزاری چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در کردستان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان از برگزاری چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی آموزشی و تربیتی رشد، در استان خبرداد.