جلسه پاسخ به سوال های اعتقادی توسط مرتضی مخلمباف برگزار می شود

اولین جلسه از این کلاس ها در سال جدید با پرداختن به موضوع پاسخ به سوال های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی برگزار می شود.