جوجه ریزی بیش از هشت میلیون قطعه جوجه در مرغداری‌های خراسان شمالی

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت : پارسال هشت میلیون و ۲۷۵ هزار قطعه جوجه در مرغداری‌های گوشتی استان جوجه ریزی شد.