حضور قهرمان دوچرخه سواری تریال در اردوی تدارکاتی تیم ملی تریال کشور

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه از حضور احمد جباری قهرمان تریال کرمانشاهی در اردوی تیم ملی خبر داد.