در صورت نیاز به میدان های نبرد در افغانستان باز می گردیم

دبیر کل ناتو اعلام کرد که در صورت نیاز نیروهای نظامی این سازمان به میدان‌های نبرد در افغانستان و عراق بر خواهند گشت.