دستگیری سرکرده قاچاق سوخت و مشروبات الکلی در قشم

مرزبانان دریابانی قشم یکی از سرکردگان قاچاق سوخت و مشروبات الکلی در این جزیره را دستگیر کردند.