ساماندهی جمعه بازار یاسوج

شهردار یاسوج با بیان اینکه نظر مسئولان استانی و شهرستانی بر جابجایی جمعه بازار یاسوج است، گفت: برنامه شهرداری جمع آوری و انتقال این بازار است.