لحظه نفس گیر تلاش ناموفق خلبان برای فرود روی باند فرودگاه + فیلم

خلبانی که قصد فرود در باند فرودگاهی در اسپانیا را داشت بدلیل سرعت زیاد باد و عدم تعادل هواپیما مجبور به برخاستن مجدد از روی باند فرودگاه شد.