ماجرای رشوه ۲۸ میلیون دلاری برای فروش F-۱۴ /شیوه خرید سلاح ایران از آمریکا چطور بود؟

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی معتقد است که سیستم خرید تسلیحات نظامی در زمان رژیم پهلوی غلط بود و در آن اولویت‌ها و نیازمندی‌ها لحاظ نمی‌شد.