منتظری: خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم

مدافع تیم استقلال گفت: استقلال همراه با افتخاری راه خودش را در سال های اخیر پیدا کرده است.