منشور جامع رسانه‌ای برای برنامه‌های معارفی تهیه می‌شود

دبیر شورای معارف سیمای سازمان صدا و سیما، از تلاش برای آماده شدن منشور جامع رسانه ای برای برنامه های معارفی خبر داد.