ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی از امروز استان را در بر می‌گیرد.