کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در داراب

فرمانده نیروی انتظامی فارس از کشف ۲۲۲ کیلو گرم تریاک و حشیش در داراب خبر داد.