کی روش به قطر سفر می کند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای پیگیری وضعیت لژیونرهای ایرانی لیگ قطر به این کشور سفر می کند.