گلایه های تولید کننده داخلی از حرف تا عمل حمایت از کالای ایرانی

مدیر عامل شرکت «آساک دوچرخ» تنها تولید کننده رسمی دوچرخه در ایران با حضور در برنامه «پرانتز باز» از بی مهری دولتی ها در عدم حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت.